AKTUALNA VPRAŠANJA NEPRAVDNEGA PRAVA Teme s področja družinskega prava

PRVA NAJAVA

PRIDRUŽITE SE NAM NA ZOOM WEBINARJU S PRIZNANIMI STROKOVNJAKI IZ TEORIJE IN PRAKSE, KI BO POTEKAL

25.9.2023 od 9:00 do 14:30-15:00 ure

1. Red. prof. dr. Suzana Kraljić, univ. dipl. prav. (Pravna fakulteta UM)

Tema: Če ste starši v eni državi, ste starši v vseh državah – vpogled v predlog ‘uredbe o starševstvu’

2. Odvetnica dr. Urška Kežmah, univ. dipl. prav.:

Tema: Vodenje naroka v nepravdnih zadevah – smiselna in subsidiarna uporaba pravil ZPP.

3. Doc. dr. Katja Drnovšek, univ. dipl. prav. (Pravna fakulteta UM)

Tema: Spori o preživljanju – procesnopravna in materialnopravna stališča v sodni praksi

4. Doc. dr. Cocou Marius Mensah, univ. dipl. prav. (Pravna fakulteta UM)

Tema: Poznavanje izvora pri posvojitvah in ART postopkih

5. Frida Burkelc, univ. dipl. prav., višja sodnica (Okrožno sodišče CE)

Tema: Postopki za varstvo koristi otrok- dileme iz prakse družinske sodnice

6. mag. Mirjana Horvat Pogorelec, univ.dipl. prav., sodnica (Okrožno sodišče MB):

Tema: Stiki pod nadzorom tretje osebe

7. mag. Lea Javornik, univ. dipl. novinarka, univ. dipl. sociologinja (svetnica Varuh človekovih pravic za področje otrokovih pravic in zagovorništva otrok):

Tema: Zagovorništvo otrok kot neposredno uresničevanje 12. člena Konvencije ZN o otrokovih pravicah

8. Tea Šauperl, univ. dipl. soc. del.:

Tema: Vloga centrov za socialno delo v postopkih za varstvo koristi otroka

9. Sanja Čahuk mag.prav. (Notarska pripravnica-notarska pisarna mag. Romane Gajšek)

Tema: Urejanje premoženjskopravnih razmerij med zakonci/zunajzakonskimi partnerji pred in po sklenitvi zakonske/zunajzakonske zveze

Z vsakim predavateljem boste imeli možnost interakcije po predavanju cca 10min. Odgovorili bodo na vaša morebitna vprašanja.

Po končanem webinarju vsem udeležencem pošljemo PPT(powerpoint) prestavitev od vsakega predavatelja iz njihovih tem.

Ugodna kotizacija 123 EUR brez DDV na drugega ali več udeleženca -10% iz enake organizacije!

Posebna ugodnost za kupce knjige (ZNP-1) Zakon o nepravdnem postopku s komentarjem

Avtorjev: izr.prof.dr. Suzane Kraljić, dr.Urška Kežmah, mag. Matej Čujovič, mag. Andreja Dajčman

 

Koliko izvodov kupljenih knjig ZNP-1 toliko udeležencev prejme -20% popusta na webinar!  

 

PRIJAVA NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 040 131 747 ALI NA EMAIL prodaja.pz@amis.net

 

Vse to in še marsikaj zanimivega lahko pričakujete na webinarju.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping