ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA

120,00  brez DDV

S komentarjem, sodno prakso in literaturo.

Format: A5

Vezava: Trda
Število strani: 678
Izid: Junij 2020

Kazalo

Avtor: Dr. Mitja Deinsinger

Kategorija:
Trust Badge Image

Opis

Dr. Mitja Deisinger, avtor komentarja Posebnega dela Kazenskega zakonika, bo do jeseni pripravil še komentar »Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja«. Avtor je bil pobudnik zakonske ureditve kazenske odgovornosti pravnih oseb v naši državi ter vodja delovne skupine, ki je pripravila ta zakon. Na podlagi temeljne določbe v Kazenskem zakoniku je bil Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) sprejet in je začel veljati s 1. Januarjem 1995. Avtor, dr. Ivan Bele, dr. Vid Jakulin in Vlado Balažic so leta 2000 izdali prvi komentar tega zakona. Dr. Mitja Deisinger je potem v letu 2007 izdal monografijo »Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja«, skupaj s prof. dr. Miroslavom Vrhovškom pa je tudi avtor dveh izdaj v letih 2009 in 2010 v Srbiji v Beogradu (»Krivična odgovornost pravnih lica«).

Zakon je po sprejemu doživel več sprememb, od temeljne določbe v 42. členu Kazenskega zakonika, sprememb in dopolnitev ZPOKD- A v letu 2004, ZOPOKD-B v letu 2008 in ZOPKD-C  v letu 2012.  Poleg tega so bila z novim Kazenskim Zakonikom KZ-1 spremenjena številna kazniva dejanja, ki se nanašajo na pravne osebe. Spremembe so nastale tudi s spremembami številnih zakonov, katerih kršitev pomeni kazensko odgovornost pravnih oseb. Z vstopom v Evropsko unijo so tudi za pravne osebe začeli veljati njeni številni predpisi. Vse omenjene spremembe terjajo nov komentar zakona, ki bo v pomoč pri kazenskih postopkih zoper pravne osebe.

V novem komentarju zakona bo predstavljena nova spremenjena zasnova kazenske odgovornosti pravnih ter vse oblike kaznivih dejanj, ki pridejo v poštev za pravne osebe. Poleg tega bo komentar dopolnjen s sodno prakso, ki je nastala po sprejemu zakona zlasti v zadnjih letih, kot tudi spremljajoča literatura in pojasnila ob sprejetih novelah zakona.

Komentar bo v pomoč tako obtoženim pravnim osebam, predvsem gospodarskim družbam, pri njihovi obrambi,  kot seveda tudi državnim tožilstvom in sodiščem pri zagotavljanju zakonitega dela v kazenskih postopkih zoper pravne osebe.

Dodatne informacije

Teža 1,020 kg

Avtorji

Dr. Mitja Deinsinger

Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je opravil tudi magisterij in doktorat. Poklicno delo je opravljal v pravosodju, med drugim je bil namestnik republiškega javnega tožilca, vrhovni sodnik svetnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, kjer je bil med drugim vodja kazenskega oddelka, predsednik senata za računsko upravne spore in predsednik drugostopenjskega senata za zadeve zavarovalništva, revidiranja in trga vrednostnih papirjev. od leta 1997 do leta 2003 pa predsednik Vrhovnega sodišča. Leta 2008 je bil izvoljen za ustavnega sodnika. Kot predsednik Vrhovnega sodišča je bil soustanovitelj stalne konference vrhovnih sodišč Srednje Evrope, v sodelovanju z ministrom za pravosodje pa soustanovitelj Centra za izobraževanje v pravosodju, sodeloval je v pristopnih pogajanjih za vključitev v Evropsko unijo. Od leta 1984 je vodil več delovnih skupin za pripravo zakonodaje s kazenskega področja in kot svetovalec sodeloval pri delu posameznih delovnih skupin za pripravo zakonov. Veliko je objavljal v strokovnih revijah in je avtor komentarja prvega Kazenskega zakona SR Slovenije leta 1985 in nove izdaje 1988, komentarja novega Kazenskega zakonika– posebni del leta 2002, knjige Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja leta 2007 ter soavtor strokovnih monografij (Komentar Ustave Republike Slovenije in Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja s komentarjem leta 2000). Na Pravni fakulteti v Ljubljani je devet let predaval v IV. letniku predmet Gospodarsko kazensko pravo, leta 2007 in 2008 pa je bil predstojnik Katedre za kazensko pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping