Praktikum za družinsko pravo

Avtorici upata, da bo Praktikum za družinsko pravo postal nepogrešljiv spremljevalec študentk in študentov pri obiskovanju predavanj in vaj, pri individualnem učenju in raziskovanju ter pri pripravah na kolokvije in izpite, pa tudi kot uporaben pripomoček za vse druge, ki želijo preizkusiti svoje teoretično in praktično znanje na področju družinskega prava.

Format: B5

Vezava: Broširana
Število strani: 168
Izid: September 2022

Avtorji:
Red. prof. dr. Suzana Kraljić, Dr. Katja Drnovšek

Kategorija:
Trust Badge Image

Opis

Praktikum za družinsko pravo je prvenstveno namenjen študentkam in študentom Pravne fakultete Univerze v Mariboru kot spremljevalno gradivo pri prvem delu predmeta Družinsko in dedno pravo, seveda pa bo koristen pripomoček tudi za študente drugih fakultet, ki želijo preizkusiti ali poglobiti znanje na tem področju, kandidatom, ki se pripravljajo na pravniški državni izpit, pa tudi drugim, ki bodo uporabno vrednost našli v izboru sodne prakse, namenjene ponazoritvi nekaterih ključnih pravnih standardov in institutov.

Zasnova praktikuma odraža njegov osnovni namen in prizadevanje, da bi študentom omogočila čim lažje in čim bolj interaktivno sodelovanje pri predavanjih in vajah pri predmetu Družinsko in dedno pravo. Vsako od tematskih poglavij, ki v grobem sledijo vsebini upoštevne zakonodaje, sestavljajo štirje deli. Prvi del vsebuje vprašanja iz teorije in prakse, na katera bo odgovorjeno med predavanji, odgovore pa lahko študenti tudi sami poiščejo v predpisani študijski literaturi in veljavni zakonodaji. Zbirka odgovorjenih vprašanj lahko služi kot nadomestilo ali dopolnitev zapiskov, saj je pri vsakem vprašanju na voljo dovolj prostora, da si študenti poleg odgovora zabeležijo tudi dodatna pojasnila ali lastna razmišljanja. Drugi del vsakega poglavja sestavljajo primeri, s pomočjo katerih bodo študenti na vajah preverili svoje razumevanje snovi ter svoje sposobnosti analitičnega razmišljanja, razlage pravnih virov in uporabe pridobljenega znanja v vsakdanjih življenjskih situacijah. Primeri so previdno sestavljeni na način, ki razlaga, ilustrira oziroma opozarja na najpomembnejše pravne koncepte in njihovo delovanje v praksi, iskanje pravilnih odgovorov v veljavni zakonodaji pa bo študente spodbudilo k celovitejšemu pristopu in boljšemu razumevanju obravnavane snovi. Tretji in četrti del poglavij se medsebojno dopolnjujeta. V tretjem delu so zbrana vprašanja, ki zahtevajo poglobljeno razumevanje izbranega pravnega standarda ali pravnega vprašanja, saj študenti odgovorov ne bodo našli v zakonodaji, pač pa se bodo morali zateči k analizi relevantne sodne prakse. V pomoč bo četrti del z zbranimi izseki iz najpomembnejših judikatov, ki se nanašajo na obravnavani institut ter ponazarjajo prevladujoče argumente, izoblikovane v sodni praksi. Praktikum si prizadeva zajeti aktualna ključna stališča, izoblikovana na podlagi trenutno veljavnih normativnih pravnih aktov, s posebnim poudarkom na nejasnih konceptih ter odstopih od zakonodaje ali do tedaj ustaljenih stališč. Kjer se takšna stališča zaradi zakonskih novosti še niso uspela vzpostaviti, pa se zateka tudi k sodni praksi, vzpostavljeni na podlagi pretekle zakonodaje. Študente pri tem spodbuja k zgodovinskemu in primerjalnemu pristopu, pa tudi k izoblikovanju kritičnih stališč do aktualiziranih sprememb ter medsebojnih vplivov med družbenimi vrednotami in razvojem prava. Praktikum nikakor ne vsebuje vseh pomembnih judikatov na tem področju, zagotovo pa uporabnike učinkovito usmerja pri prvih raziskovalnih korakih k analizi sodne prakse kot ključnega vira najnovejših pravnih dognanj, ki je v študijskem procesu sicer prepogosto zanemarjen. Študenti, ki želijo od predmeta odnesti čim več, bodo v javno dostopnih bazah sodne prakse tudi sami poiskali dodatne judikate slovenskih sodišč, pa tudi relevantno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, Sodišča EU in druge vire, na katere bodo opozorjeni med izvajanjem predmeta.

Dodatne informacije

Teža 0,520 kg

Avtorji

Doc. dr. Katja Drnovšek

Doc. dr. Katja Drnovšek je na Univerzi v Mariboru diplomirala iz prava, filozofije in medjezikovnih študij. Po opravljenem sodniškem pripravništvu in pravniškem državnem izpitu se je leta 2013 zaposlila kot asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je leta 2022 uspešno zagovarjala tudi doktorsko nalogo z naslovom "Dopustnost protipravno pridobljenih dokazov v pravdnem postopku". Pedagoško in raziskovalno se udejstvuje predvsem na področjih družinskega in dednega prava, angleške pravne terminologije, filozofije in teorije prava, na Filozofski fakulteti UM pa sodeluje tudi pri predmetu Prevajanje pravnih in političnih besedil. Rezultate svojega dela redno predstavlja na mednarodnih konferencah ter v strokovnih in znanstvenih prispevkih, sodelovala pa je tudi v več uspešnih raziskovalnih projektih.

Red. prof. dr. Suzana Kraljić

Red. prof. dr. Suzana Kraljić je izredna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Doktorsko disertacijo za naslovom »Mediacija kot metoda reševanja družinskopravnih sporov« je zagovarjala pod mentorstvom prof. dr. Vesne Rijavec januarja 2008. Kot gostujoča predavateljica je predavala na Univerzi Novi Sad (Srbija), Philips-Universität Marbur (Nemčija), Mikolas Romeris University (Litva) ter na Tallin Health Care Colleage (Estonija). Je nosilka bilateralnega ARRS projekta z Ozyegin Univerzo v Turčiji. V sklopu DMSZT Maribor redno sodeluje pri licenčnih izobraževanjih medicinskih sester. Je predsednica uredniškega odbora pri reviji Medicine, Law and Society ter redna članica organizacijskega odbora letne konference Medicina, pravo in družba. Redno in z aktivno udeležbo sodeluje tudi na raznih mednarodnih konferencah, npr. Brisbane, New York, Nassau, Dunaj, Chester, La Coruna, Tel Aviv, Bratislava, Makarska, Zagreb, Beograd, Hamburg, London, itd. Je članica Državne maturitetne komisije ter Medresorske komisije za pripravo novega družinskega zakonika. Kot nacionalna poročevalka je in trenutno sodeluje v različni mednarodnih projektih, vodenih s strani priznanih in renomiranih institucij: npr. The Hague: T.M.C. Asser Instituut, The Academy of European Law (ERA), Deloitte Belgium, University of Abeerden, University of Osijek, The World Justice Project, itd. Je Erasmus koordinatorica na PF UM ter članica senata PF UM. Je poročena in mati treh otrok.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping