KAZENSKI ZAKONIK s komentarjem

125,14  brez DDV

Kazalo

Odlomek

Rezencija

Format: B5
Vezava: Trda
Število strani: 967
Izid: 21. december 2017

Avtor:
Dr. Mitja Deinsinger

Kategorija:
Trust Badge Image

Opis

V založbi bo letos jeseni izšel nov obsežen komentar Kazenskega zakonika (KZ-1 z vsemi novelami od KZ-1A do KZ-1E) avtorja dr. Mitja Deisingerja. Že leta 1981 je izšel prvič v Sloveniji avtorjev komentar tedanjega Kazenskega zakona SR Slovenije, nova dopolnjena izdaja pa leta 1985. Po osamosvojitvi je z avtorjevim komentarjem prvič v novi državi izšel posebni del Kazenskega zakonika.
Sedaj prihaja na trg izdaja komentarja posebnega dela prvega novega Kazenskega zakonika (KZ-1) naše države. Avtor dr. Mitja Deisinger je bil vodja delovne skupine, ki je pripravila predlog tega zakonika. S problemi kazenske zakonodaje se je ukvarjal vso svojo kariero, tako kot sodnik in vodja kazenskega oddelka na Vrhovnem sodišču, pa tudi kot predsednik Vrhovnega sodišča in ustavni sodnik. Devet let je bil tudi predavatelj gospodarskega kazenskega prava v IV. Letniku Pravne fakultete v Ljubljani, tri leta pa je bil predstojnik kazenske katedre na Evropski pravni fakulteti. S svojim znanjem na različnih področjih kazenskega prava, poznavanjem namena zakonodajalca pri oblikovanju posebnega dela Kazenskega zakonika, pri ustavni presoji posameznih določb in ob upoštevanju evropskih predpisov bo v komentarju vsem uporabnikom na jasen in razumljiv način omogočena pravilna, zakonita in ustavno skladna uporaba zakonika. Vsa desetletja uporabe dosedanjih avtorjevih komentarjev to potrjujejo.
Komentar bo poleg vse potrebne natančne razlage posameznih določb vseboval še bogato sodno prakso ter obširno navedbo domače in tuje literature.
Komentar je namenjen vsem, ki se soočijo s kazenskimi postopki. To predvsem velja za kazenske sodnike vseh stopenj, državne tožilce, zagovornike in policiste. Prav tako bodo komentar lahko uporabljali v pravnih službah pravnih oseb, študenti pri študiju in vsi, ki kot storilci ali žrtve pridejo v stik s kazenskim postopkom. Vsak od naštetih bo v komentarju našel odgovor na sicer zapletena in strokovno zahtevna zakonska besedila posameznih kaznivih dejanj.

Dr. Mitja Deisinger je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in se zaposlil kot pripravnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Leta 1970 je postal namestnik občinskega javnega tožilca, leta 1976 pa namestnik republiškega javnega tožilca. Od leta 1988 je bil vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, kjer je bil med drugim vodja kazenskega oddelka in predsednik senata za računsko upravne spore.

Leta 1997 je bil imenovan za predsednika Vrhovnega sodišča RS in je to funkcijo opravljal do leta 2003. Od leta 2003 do izvolitve za ustavnega sodnika je bil sodnik svetnik na kazenskem oddelku vrhovnega sodišča in predsednik drugostopenjskega senata za zadeve zavarovalništva, revidiranja in trga papirjev. Kot predsednik Vrhovnega sodišča RS je bil soustanovitelj stalne konference vrhovnih sodišč Srednje Evrope, v sodelovanju z ministrom za pravosodje pa soustanovitelj Centra za izobraževanje v pravosodju. Od leta 1984 je vodil več delovnih skupin za pripravo zakonodaje s kazenskega področja in kot svetovalec sodeloval pri delu posameznih delovnih skupin za pripravo zakonov. Sodeloval je tudi v pristopnih pogajanjih za vključitev v Evropsko unijo. Doktoriral je s področja kazenskega prava (Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja). Veliko je objavljal v tujih in domačih strokovnih revijah in je avtor (Kazenski zakon SR Slovenije s komentarjem in sodno prakso leta 1985 in 1988, Kazenski zakon s komentarjem – posebni del leta 2002, Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja leta 2007) oziroma soavtor strokovnih monografij (Komentar Ustave Republike Slovenije in Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja s komentarjem leta 2000). Ukvarjal se je tudi s pedagoškim delom kot predavatelj predmeta gospodarsko kazensko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani od leta 1988 do leta 1997. Leta 2007 in 2008 je opravljal tudi delo predstojnika Katedre za kazensko pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Občasno je sodeloval z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani ter predaval na seminarjih in sodniških šolah. Funkcijo ustavnega sodnika je nastopil 27. 3. 2008 in jo prav tako zaključil 27. 3. 2017.

Dodatne informacije

Teža 1,789 kg

Avtorji

Dr. Mitja Deinsinger

Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je opravil tudi magisterij in doktorat. Poklicno delo je opravljal v pravosodju, med drugim je bil namestnik republiškega javnega tožilca, vrhovni sodnik svetnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, kjer je bil med drugim vodja kazenskega oddelka, predsednik senata za računsko upravne spore in predsednik drugostopenjskega senata za zadeve zavarovalništva, revidiranja in trga vrednostnih papirjev. od leta 1997 do leta 2003 pa predsednik Vrhovnega sodišča. Leta 2008 je bil izvoljen za ustavnega sodnika. Kot predsednik Vrhovnega sodišča je bil soustanovitelj stalne konference vrhovnih sodišč Srednje Evrope, v sodelovanju z ministrom za pravosodje pa soustanovitelj Centra za izobraževanje v pravosodju, sodeloval je v pristopnih pogajanjih za vključitev v Evropsko unijo. Od leta 1984 je vodil več delovnih skupin za pripravo zakonodaje s kazenskega področja in kot svetovalec sodeloval pri delu posameznih delovnih skupin za pripravo zakonov. Veliko je objavljal v strokovnih revijah in je avtor komentarja prvega Kazenskega zakona SR Slovenije leta 1985 in nove izdaje 1988, komentarja novega Kazenskega zakonika– posebni del leta 2002, knjige Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja leta 2007 ter soavtor strokovnih monografij (Komentar Ustave Republike Slovenije in Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja s komentarjem leta 2000). Na Pravni fakulteti v Ljubljani je devet let predaval v IV. letniku predmet Gospodarsko kazensko pravo, leta 2007 in 2008 pa je bil predstojnik Katedre za kazensko pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping