Geneza reguliranih sektorjev

36,67  brez DDV

V knjigi Geneza reguliranih sektorjev je skozi glavne razvojne mejnike zadnjih desetletij osvetljen razvoj reguliranih (infrastrukturnih) sektorjev. Ti mejniki so kljub nespornem dejstvu, da je vsak sektor poseben in terja prilagojeno obravnavo, v vseh opazovanih sektorjih dovolj podobni, da lahko iz njih pravzaprav že razberemo standardno matrico, ki omogoča razumevanje temeljne ideje in sam proces liberalizacije v sektorjih energetike, telekomunikacij in poštnih storitev ter transporta.

Iz vsebine

Format: A5
Vezava: Trda
Število strani: 163
Izid: april 2015

Avtor:
Dr. Aleš Ferčič

Kategorija:
Trust Badge Image

Opis

Knjiga je sestavljena iz petih poglavij, ki obravnavajo novo paradigmo na področju organizacije opazovanih infrastrukturnih sektorjev v državah članicah Evropske unije, pri čemer je poudarek na spremenjeni vlogi države in na postopku preobrazbe nekonkurenčnih trgov v (bolj) konkurenčne trge, in skupaj tvorijo zaokroženo celoto.
V prvem poglavju je iz praktičnih razlogov najprej obravnavano razmerje med državo in trgom, s čimer se bralca želi opozoriti na možne vloge države v zvezi s trgom (torej na alternative) in na sedaj prevladujoči model pravne ureditve trga.
V drugem poglavju je obravnavan koncept liberalizacije infrastrukturnih sektorjev in z njim neposredno ali vsaj posredno povezani procesi, kot so deregulacija, regulacija in privatizacija.
V tretjem poglavju je na kratko predstavljena t. i. nova paradigma pri organizaciji izbranih infrastrukturnih sektorjev, v okviru česar so pojasnjena nekatera ključna ozadja in problemi liberalizacije teh sektorjev.
V četrtem poglavju je obravnavana država v vlogi regulatorja. Po uvodnih pojasnilih, v okviru katerih so pojasnjeni temelji razmerja med politiko in pravom, razmerja med pravom Evropske unije in (ostalim) pravom držav članic, razmerja med nosilci javne oblasti v Republiki Sloveniji, so obravnavana glavna vprašanja liberalizacijske politike, ki smo ji pri nas in nasploh v Evropski uniji priča predvsem od osemdesetih oziroma devetdesetih let prejšnjega stoletja. V okviru slednjega je poudarek na ekonomski regulaciji in (regulatornih) tveganjih, ki so aktualna v tej zvezi. Poseben poudarek je namenjen značilnostim omrežne infrastrukture in njihovemu vplivu na vsakokratno regulacijo. Obravnavano je tudi razmerje med posebnimi sektorskimi pravili in splošnimi pravili o konkurenci. Na koncu tega poglavja so obravnavane službe oziroma storitve splošnega gospodarskega pomena, saj so v t. i. evropskem modelu liberalizacije infrastrukturnih sektorjev spremljevalec liberalizacije teh (reguliranih) sektorjev.
V petem poglavju je obravnavana država v vlogi podjetja. Temeljni namen je opozoriti na novo vlogo javnih podjetij in s tem povezano podjetniško vlogo države na infrastrukturnih trgih, ki so podvrženi liberalizaciji pod vplivom prava Evropske unije, in na glavna aktualna vprašanja v tej zvezi.

Dodatne informacije

Teža 1,6 kg

Avtorji

Dr. Aleš Ferčič

Dr. Aleš Ferčič se znanstveno in strokovno ukvarja pretežno s področjem gospodarskega prava (EU), znotraj katerega je specializiran za državne pomoči podjetjem, regulirane (infrastrukturne) sektorje, javna podjetja ter za mednarodne investicije in mednarodno poslovanje. Diplomiral in magistriral je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je zaposlen. Doktoriral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Med študijem se je izpopolnjeval v tujini, opravil je pravniški državni izpit. Doma in v tujini objavil več knjig in člankov s področja prava EU oziroma s področja gospodarskega prava ter sodeloval v domačih in tujih projektih.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping