Družinski zakonik s komentarjem

125,14  brez DDV

Vzorec

Rezencija

Format: B5
Vezava: Trda
Število strani: 1232
Izid: Januar 2019

Avtorica:
Izr. prof. dr. Suzana Kraljić

Kategorija:
Trust Badge Image

Opis

Cilj novega Družinskega zakonika je, zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne varnosti pri odločanju o zakonskih in družinskih sporih. Tako se pristojnosti odločanja o ukrepih selijo iz centrov za socialno delo na okrožna sodišča. Izraz roditeljska pravica bo nadomestila starševska skrb, ta pa bo lahko, če otrok ostane brez staršev, dodeljena tudi starim staršem ali drugim ožjim sorodnikom. S tem so se izognili zapletom, ki bi jih povzročila posvojitev znotraj družine.

Novost bo vnaprej izražena volja staršev, kdo naj skrbi za otroka, če se jim kaj zgodi. Mogoča bo tudi sklenitev predporočne pogodbe, spodbujalo se bo mediacije v družinskih sporih.

Družinski zakonik (DZ) je eden najpomembnejših zakonov, saj s svojo vsebino posega na najbolj občutljiva, ranljiva in marsikdaj tudi z osebno noto prežeta pravna razmerja. DZ je nadomestil Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil sprejet pred več kot 40 leti. Ob sprejemu je predstavljal sodoben družinskopravni zakon, ki je bil trikrat noveliran, a je vseeno nazadnje klical po nujnih spremembah. Komentar DZ bo podal pojasnila k zakonskim členom, kar bo vsem, ki se pri svojem delu (npr. sodniki, odvetniki, socialni delavci, notarji…) ali študiju srečujejo z zadevnim področje omogočil poglobljeno seznanitev z določenim vprašanjem. Pojasnila bodo vključevala tudi sodobno in pomembno sodno prakso, domačih in tujih sodišč, Sodišča Evropske unije ter Evropskega sodišča za človekove pravice. Zaradi možnosti razširjenega razumevanja tematike bodo v Komentar vključeni tudi relevantni domači drugi predpisi (npr. ZN, ZIRD, ZOI,…), drugi mednarodnopravni dokumenti (npr. OZN, HCCH), akti EU ter drugi viri, ki danes krojijo sodobne smernice na področju družinskega prava. Komentar DZ bo tako bistveno doprinesel k razumevanju področja, ki ga ureja novosprejeti DZ.

Dodatne informacije

Teža 1,982 kg

Avtorji

Red. prof. dr. Suzana Kraljić

Red. prof. dr. Suzana Kraljić je izredna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Doktorsko disertacijo za naslovom »Mediacija kot metoda reševanja družinskopravnih sporov« je zagovarjala pod mentorstvom prof. dr. Vesne Rijavec januarja 2008. Kot gostujoča predavateljica je predavala na Univerzi Novi Sad (Srbija), Philips-Universität Marbur (Nemčija), Mikolas Romeris University (Litva) ter na Tallin Health Care Colleage (Estonija). Je nosilka bilateralnega ARRS projekta z Ozyegin Univerzo v Turčiji. V sklopu DMSZT Maribor redno sodeluje pri licenčnih izobraževanjih medicinskih sester. Je predsednica uredniškega odbora pri reviji Medicine, Law and Society ter redna članica organizacijskega odbora letne konference Medicina, pravo in družba. Redno in z aktivno udeležbo sodeluje tudi na raznih mednarodnih konferencah, npr. Brisbane, New York, Nassau, Dunaj, Chester, La Coruna, Tel Aviv, Bratislava, Makarska, Zagreb, Beograd, Hamburg, London, itd. Je članica Državne maturitetne komisije ter Medresorske komisije za pripravo novega družinskega zakonika. Kot nacionalna poročevalka je in trenutno sodeluje v različni mednarodnih projektih, vodenih s strani priznanih in renomiranih institucij: npr. The Hague: T.M.C. Asser Instituut, The Academy of European Law (ERA), Deloitte Belgium, University of Abeerden, University of Osijek, The World Justice Project, itd. Je Erasmus koordinatorica na PF UM ter članica senata PF UM. Je poročena in mati treh otrok.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping