Argumentiranje poslovnih odločitev

44,40  brez DDV

Monografija ‘Argumentiranje poslovnih odločitev’ v slovenski prostor prinaša celovito znanstveno obravnavo utemeljevanja poslovnega odločanja.

Vsebinsko je razdeljena na dva dela. Avtor v prvem razvije nov model utemeljevanja, ki je navdahnjen s Heglom, in ki argumentacijo v poslovnih kontekstih pojmuje v smislu prepleta logike, dialektike in retorike.

V drugem delu avtor znanstveno rigorozno obravnava številna praktična vprašanja, ki naj managerjem omogočijo bolj uspešno reševanje poslovnih primerov in bolj učinkovito sodelovanje v poslovnih razpravah nasploh.

Kazalo

Uvod

Format: A5

Vezava: Trda
Število strani: 256
Izid: Junij 2021

Avtor: doc.dr.Luka Martin Tomažič

Kategorija:
Trust Badge Image

Opis

Knjiga sestoji iz osemindvajset poglavij. Prvih trinajst je namenjenih razvoju hegeljanskega modela argumentacije ‘nenadno-vmesno-dejansko’, pri katerem manager svoje odločitve podpre v treh fazah. V prvi z uporabo intuicije ugotovi nabor potencialnih rešitev poslovnega primera. V drugi skladno s pravili razumne razprave sooča razlagalne argumente, da bi odkril najboljše spoznavne, ali glede na asimetrijo informacij, časovne omejitve in omejenost lastnega znanja ter človeške spoznavnosti vsaj sprejemljive poslovne odločitve.

Pri tem so v kontekstu razvitega modela obravnavane teme, kot so soočanje razlagalnih argumentov in njihovi izvori, asimetrija informacij, časovni vidiki odločanja, pa tudi ogibanje logičnim zmotam, preverjanje učinkov ter analiziranje argumentov drugih sodelujočih v poslovnih razpravah. Posebej izpostavljen je tudi pomen retorike, ki je hkrati postavljen v kontekst logičnih in dialektičnih vidikov obravnavanega modela.

Nadaljnjih petnajst poglavij je posvečenih različnim zaznanim vidikom, s katerimi se utegnejo managerji soočati v poslovni praksi in kateri utegnejo vsaj občasno povzročati zadrege. Avtor zajema iz širokega nabora interdisciplinarnih znanj, med drugim iz psihologije in teorije argumentacije, da bi oplemenitil razumevanje poslovnih praks in izpostavil pristope, ki delujejo. Tako celovito obravnava pripravo na poslovne sestanke, argumentacijo, ki poteka v teh komunikacijskih kontekstih, pa tudi omejitve in prednosti komuniciranja na daljavo in specifične izzive, ki so s tem povezani.

Poda argumentirane smernice za soočanje z osebnimi napadi, s t.i. nabitimi vprašanji in s posamezniki, ki želijo pri razpravljavcu vzbuditi različna čustva, na primer z uporabo strahu, groženj ali sočutja. Posebej izpostavi problematiko lastne in tuje nevednosti ter etične vidike poslovnega odločanja in argumentiranja poslovnih odločitev. Posebej izpostavljena je zrcalna stran argumentacije, to je sposobnost aktivnega poslušanja, ki je za uspeh v poslovnem svetu neprecenljiva.

Delo je zanimivo tudi za znanstvenike, saj z interdisciplinarnostjo in kvalitativnim pristopom nakazuje in odpira vrsto vprašanj, ki utegnejo biti predmet nadaljnjih raziskav. Razviti model, ki je prav zaradi znanstvene rigoroznosti tudi praktično uporaben, prinaša nov pogled na relativno manj raziskano področje poslovanja in managementa.

Dodatne informacije

Teža 0,700 kg
NOVOST

NOVOSTI

Avtorji

Doc. dr. Luka Martin Tomažič

Doc. dr. Luka Martin Tomažič je docent za področje prava, vodja pravne in splošne službe v enem pomembnejših akterjev na dobavnem trgu v energetiki in član strokovne skupine za področje imenovanja vlade pri Ustavni komisiji Državnega zbora Republike Slovenije. V preteklosti je deloval tudi v tujini, in sicer v Ženevi ter na Dunaju. Po izobrazbi je doktor pravnih znanosti, magister ekonomskih in poslovnih ved, Master of Laws (London), univerzitetni diplomirani pravnik, opravil je še enoletna študija mednarodnih odnosov na University of London ter lokalne zgodovine na University of Oxford. Raziskovalno se ukvarja primarno s področjem prava, interdisciplinarno pa tudi z argumentacijo, managementom, filozofijo, teologijo, zgodovino in analizo javnih politik.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping