Dr. Anja Drev je univerzitetni študij prava zaključila v letu 2001 z diplomo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Svoje izobraževanje je nadaljevala na magistrskem študiju, ki ga je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru zaključila leta 2008. V letu 2016 je na tej fakulteti uspešno zagovarjala tudi doktorsko disertacijo s področja gospodarskega pogodbenega prava in pridobila znanstveni naziv doktorice znanosti s področja pravnih ved. Po zaključku diplomskega študija se je zaposlila kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Mariboru. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu je delala kot strokovna sodelavka na civilnem in gospodarskem oddelku Višjega sodišča v Mariboru, v letu 2011 pa je bila imenovana v sodniško funkcijo. Od novembra 2011 dela kot izvršilna sodnica na Okrajnem sodišču v Mariboru. Strokovno se udejstvuje zlasti na področjih izvršilnega in gospodarskega prava. Je avtorica več strokovnih in znanstvenih člankov ter drugih prispevkov, sodeluje pa tudi kot predavateljica na različnih strokovnih izobraževanjih.

Prikaz rezultata

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping