Alenka Križnik, roj. 28.8.1980 je končala Srednjo ekonomsko šolo v Celju in nato nadaljevala študij na Pravni fakulteti v Mariboru, ki ga je zaključila leta 2007. Po zaključenem študiju se je  zaposlila pri Odvetnici Romani Prevolšek v Šmarju pri Jelšah, za tem pa na Centru za socialno delo Šentjur pri Celju, kjer je bila zaposlena do 31.10.2019. Od 1.11.2019 je zaposlena pri Slovenskem društvu Hospic kot Vodja detabuizacije. 

Na centru za socialno delo  je opravljala naloge na področju skrbništva, ukrepov za varstvo otrokovih koristi (odvzemov otrok), duševnega zdravja, odobritve pravnih poslov, štipendij, varstva odraslih, prve socialne pomoči,   vodila ustne obravnave, razreševala pravne dileme v zapletenih primerih,  sodelovala na timskih sestankih,  vodila posebne ugotovitvene postopke,  pripravljala predloge za zdravljenje brez privolitve (na podlagi Zakona o duševnem zdravju) in odvzem poslovne sposobnosti/postavitev pod skrbništvo za sodišče, zastopala center v postopkih pred sodiščem, če je v postopku nastopal kot predlagatelj, zastopala varovance, za katere je center opravljal skrbniške naloge pred različnimi organi,  šest let je bila članica Sveta zavoda na centru, sodelovala je  v aktivu pravnikov na Skupnosti centrov za socialno delo (SCSD), bila  članica delovne skupine za pripravo zakonodaje na področju skrbništva,  sodelovala v intervizijskih sestankih za področje skrbništva in oprostitev. 

Objavlja strokovne članke v Pravni praksi, Socialnem izzivu in Pravniku. 

Pri Slovenskem društvu Hospic kot vodja detabuizacije skrbi za povezovanje dvanajstih območnih odborov glede izvajanja detabuizacijskih dogodkov, sodelovanja z drugimi institucijami, skrbi za povezovanje s fakultetami, srednjimi in osnovnimi šolami ter raziskuje možnosti izboljšanja dejanskih in pravnih pogojev za manjšanje negativnih posledic tabuiziranja umiranja in žalovanja.

Prikaz rezultata

Shopping cart

1

Delni znesek: 140,00 

Prikaži košaricoNa blagajno