Povprašajte o izdelku

ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA

S komentarjem, sodno prakso in literaturo Dr. Mitja Deisinger, avtor komentarja Posebnega dela Kazenskega zakonika, bo do jeseni pripravil še komentar »Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja«. Avtor je bil pobudnik zakonske ureditve kazenske odgovornosti pravnih oseb v naši državi ter vodja delovne skupine, ki je pripravila ta zakon. Na podlagi temeljne določbe v Kazenskem zakoniku je bil Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) sprejet in je začel veljati s 1. Januarjem 1995. Avtor, dr. Ivan Bele, dr. Vid Jakulin in Vlado Balažic so leta 2000 izdali prvi komentar tega zakona. Dr. Mitja Deisinger je potem v letu 2007 izdal monografijo »Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja«, skupaj s prof. dr. Miroslavom Vrhovškom pa je tudi avtor dveh izdaj v letih 2009 in 2010 v Srbiji v Beogradu (»Krivična odgovornost pravnih lica«).
knjiga1-3d
Napisanih znakov: