Kontakt

PZ MB d.o.o.
Prečna ulica 16
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Matična številka 6291457000
Davčna številka SI73820709

Email: info.pz@amis.net

Copyright © 2014 PZ-MB d.o.o. izdelava spletnih strani StraniZaVas.com. Vse pravice pridržane.


Naročilo

Za naročilo knjig založbe PZ-MB d.o.o. izpolnite obrazec na spodnji povezavi:

Naročilo knjig

 

NOVOST!

 

 Osnove gospodarskega in pogodbenega prava1

kazenski zakonik siva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Urška Kežmah

urska_kezmah

Rodila se je v Mariboru. Diplomirala je leta 1998 na Pravni fakulteti v Mariboru. Leta 2000 je opravila pravniški državni izpit. Od leta 1998 je habilitirana na pravni fakulteti Univerze v Mariboru kot asistentka za civilno in gospodarsko pravo. Leta 2002 je na Pravni fakulteti Maribor uspešno ubranila magistrsko delo z naslovom:
„Brezplačna pravna pomoč “ v civilnih sodnih postopkih. Od leta 2000 do leta 2007 je bila zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru kot asistentka za Civilno procesno in Dedno pravo. Od leta 2007 je sodnica na civilnem oddelku Okrožnega sodišča v Mariboru. Vsa leta je aktivno sodelovala pri raziskovalnih projektih na Pravni fakulteti. Njen znanstevni in strokovni opus pa je razviden tudi iz bogate bibliografije. Je tudi zelo uspešna predavateljica na strokovnih seminarjih.