Kontakt

PZ MB d.o.o.
Prečna ulica 16
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Matična številka 6291457000
Davčna številka SI73820709

Email: info.pz@amis.net

Copyright © 2014 PZ-MB d.o.o. izdelava spletnih strani StraniZaVas.com. Vse pravice pridržane.


Naročilo

Za naročilo knjig založbe PZ-MB d.o.o. izpolnite obrazec na spodnji povezavi:

Naročilo knjig

 

NOVOST!

 knjiga1-3d

gospo pravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZMB_BANNER_2_ Podjetnisko_korporacijsko_pravo PRAVNA_UREDITEV_INSTITUTA Zakon_o_nepravdnem_postopku

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

Zakon o nepravdnem postopku ZN…

28-04-2020 Pravo

Zakon o nepravdnem postopku ZNP-1

Od 15. 4. 2019 velja novi Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1), ki zamenjuje prej veljavni ZNP iz leta 1986. Gre za pomemben premik v procesni zakonodaji, saj ZNP-1 dopolnjuje reformo družinske zakonodaje. ZNP-1 je ključni procesni zakon, ki ureja pravice...

Preberi več

PRAVNA UREDITEV INSTITUTA SKRB…

28-04-2020 Gospodarstvo

PRAVNA UREDITEV INSTITUTA SKRBNIŠTVO V LUČI SODOBNIH IZIVOV

Skrbništvo predstavlja danes pomembno in dinamično področje družinskega prava, saj se nanaša na osebe, ki predstavljajo dve od najbolj ranljivih družbenih skupin (otroke in odrasle osebe, ki ne morejo skrbeti same zase in svoje pravice in koristi). Zato ni presenetljivo,...

Preberi več

Podjetniško (korporacijsko) in…

03-02-2020 Gospodarstvo

Podjetniško (korporacijsko) in davčno pravo

V delu bo podan poudarek na pravu gospodarskih družb, ki je podvrženo nenehnim spremembam in prilagoditvam praksi gospodarskih subjektov in trenutnim gospodarskim razmeram v državnem in globalnem okolju. Hkrati je prav zelo hitro spreminjanje značilnost EU, in sicer v smeri...

Preberi več

ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH O…

10-08-2019 Pravo

ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA

Zakon je po sprejemu doživel več sprememb, od temeljne določbe v 42. členu Kazenskega zakonika, sprememb in dopolnitev ZPOKD- A v letu 2004, ZOPOKD-B v letu 2008 in ZOPKD-C  v letu 2012.  Poleg tega so bila z novim Kazenskim Zakonikom...

Preberi več

Gospodarsko statusno pravo in …

10-08-2019 Gospodarstvo

Gospodarsko statusno pravo in prevzemno pravo

V knjigi je poudarjen del o kapitalskih družbah in posebej o delniški družbi, ki je tudi predmet urejanja prevzemne zakonodaje (ZPre-1), o načinih njene ustanovitve, finančni, kapitalski in organizacijski strukturi. Iz istega razloga so v knjigi obdelana tudi statusna preoblikovanja...

Preberi več

Osnove gospodarskega pogodbene…

17-12-2018 Učbeniki

Osnove gospodarskega pogodbenega in statusnega prava

Učbenik je napisan tako, da je primeren pripomoček za študij vseh »pravnih« predmetov na vseh študijskih programih. Zato je v učbeniku najbolj poudarjen del o delniški družbi, o načinih njene ustanovitve, finančni in organizacijski strukturi. Iz tega razloga so v...

Preberi več

Zakon o izvršbi in zavarovanju…

20-03-2018 Finance

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) s komentarjem novele ZIZ-L

O noveli ZIZ-L 23. 2. 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), ki v izvršilni postopek vnaša pomembne spremembe in novosti. Z novelo se tako v zvezi s predlogi...

Preberi več

KAZENSKI ZAKONIK 2017 – posebn…

11-07-2017 Pravo

KAZENSKI ZAKONIK 2017 – posebni del

Dr. Mitja Deisinger je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in se zaposlil kot pripravnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Leta 1970 je postal namestnik občinskega javnega tožilca, leta 1976 pa namestnik republiškega javnega tožilca. Od leta 1988 je bil...

Preberi več

Novela - Zakon o pravdnem post…

04-04-2017 Pravo

Novela - Zakon o pravdnem postopku ZPP-E

Kompleksno poznavanje procesnega prava je nujno za uspešno delo sodnikov, odvetnikov in vseh ostalih, ki se udeležujejo sodnih postopkov. 27. februarja 2017 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP–E). Novela ZPP–E predstavlja (poleg novele ZPP–D,...

Preberi več

Družinski zakonik s komentarje…

04-04-2017 Delovno pravo

Družinski zakonik s komentarjem

Družinski zakonik (DZ) je eden najpomembnejših zakonov, saj s svojo vsebino posega na najbolj občutljiva, ranljiva in marsikdaj tudi z osebno noto prežeta pravna razmerja. DZ je nadomestil Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil sprejet pred...

Preberi več

Živeti s stresom – tehnike sam…

04-04-2017 Monografije

Živeti s stresom – tehnike samopomoči

Živeti s stresom je knjiga o stresu, o škodljivih posledicah stresa za posameznika kot osebo, za posameznika kot delavca, za podjetja, čigar zaposleni zbolevajo in končno za družbo, ki zaradi stresa izgublja denar, motivacijo, možnosti in srečo. Skozi knjigo se prepletajo...

Preberi več

Novosti v postopkih javnega n…

02-03-2016 Gospodarstvo

Novosti v postopkih javnega naročanja in nov Zakon ZJN-3

Poleg določenih vsebinskih sprememb, ZJN-3 prinaša tudi obilico nove terminologije. Med pomembnejše novosti spadajo:- nove vrste postopkov (partnerstvo za inovacije, konkurenčni postopek s pogajanji, omejeni postopek, ki je nadomestil postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti), - dopustna ponudba (ki je primerljiva s...

Preberi več

CORPORATE GOVERNANCE

16-02-2016 Gospodarstvo

CORPORATE GOVERNANCE

Pri urejanju razmerij med organi v družbi pa je potrebno v začetku izhajati iz osnovnih (doktrinarnih) korporacijskih interesov posameznih organov znotraj družbe. Pri tem zastopa skupščina praviloma individualne interese delničarjev, ki jim je primaren naravni interes po čim večjem izplenu,...

Preberi več

Koraki do odlične pisne komun…

17-10-2015 Priročniki

Koraki do odlične pisne komunikacije

Ljudje pogosto menijo, da morajo biti za pisanje različnih besedil nadarjeni in da tega ne zmore vsak. Nekateri se znajdejo v zadregi že, ko morajo za svojega otroka napisati opravičilo za šolo. Še večje zadrege pa so pri pisanju prijav...

Preberi več

Geneza reguliranih sektorjev

09-07-2015 Monografije

Geneza reguliranih sektorjev

Knjiga je sestavljena iz petih poglavij, ki obravnavajo novo paradigmo na področju organizacije opazovanih infrastrukturnih sektorjev v državah članicah Evropske unije, pri čemer je poudarek na spremenjeni vlogi države in na postopku preobrazbe nekonkurenčnih trgov v (bolj) konkurenčne trge, in...

Preberi več

IZVRŠBA - izterjava denarnih t…

11-03-2015 Finance

IZVRŠBA - izterjava denarnih terjatev

Zaradi večje preglednosti in enostavnejše uporabe se v posameznih poglavjih pojavljajo rubrike: Rubrika Klicaj (!) opozarja na določene »pasti« v postopku in na nekatere (največkrat neizrabljene) procesne možnosti strank v postopku. Lahko pa opozarja tudi na težave v praksi in na...

Preberi več

Veliki komentar ZDR-1

27-08-2014 Delovno pravo

Veliki komentar ZDR-1

Avtorica komentarja - mag. Nataša Štelcer je v knjigi predstavila in na enem mestu zbrala tako teoretična izhodišča obravnave delovnih razmerij, kot tudi najaktualnejšo sodno prakso. Slednjo in z njo potreben odgovor (obširna obrazložitev), glede na potrebe vseh, ki se...

Preberi več

Poslovni bonton

27-08-2014 Priročniki

Poslovni bonton

Poslovni svet je prostor, kjer preživimo dober del svojega življenja, zato je pomembno kakšno vzdušje ustvarimo zaposleni. Do zaposlenih in tudi do obiskovalcev moramo biti prijazni, obzirni in spoštljivi. Samo tako bomo pripomogli k takšnemu vzdušju, v katerem se bomo...

Preberi več

Zakon o Pravdnem Postopku - ZP…

07-08-2014 Pravo

Zakon o Pravdnem Postopku - ZPP

s komentarjem in sodno prakso   Založniško podjetje De VESTA je v sodelovanju z mag. Urško Kežmah izdalo komentar, ki je pomemben mejnik v razvoju pravne misli na področju civilnega in pravdnega sodnega postopka in v primerjavi s prejšnjo ureditvijo prinaša...

Preberi več

CD-rom POZ - Pogodbe o Zaposli…

07-08-2014 Delovno pravo

CD-rom POZ - Pogodbe o Zaposlitvi s pojasnili

Avtor - mag. Nataša ŠtelcerZaložba - Poslovna založba MB, založništvo d.o.o. Datum izida: december 2013 CD nudi širok pogled na področje pogodb o zaposlitvi ZDR-1. Delo je kvaliteten pregled pogodb, aktov in obrazcev z pojasnili, urejajo področje »Pogodb o zaposlitvi ZDR-1«, od nastanka...

Preberi več